left1
Naar onze site
De Genenpoel

Familie Kuipers
Introductie
Hubertus Henricus Polllaert
De eerste offspin
Notariele akten
transcripties
Oorsprong en naam Pollaert
Adellijke bezittingen
Rechten en Plichten van de Heer
kwartierstaat tekst Johanna Geertruida
kwartierstaat grafisch Johanna Geertruida
Bij versie 2.1 (mei 2010)
Lesbrief Stichting Limburgse Kastelen
Alle Pollaerts (PDF)
Parenteel grafisch Kuipers