Geachte heer Verhoeven, Ik dank u zeer voor uw vererende verzoek, maar de gedachte aan openbaarheid bracht bij mij direct twijfel over hetgeen ik goeddeels uit mijn hoofd heb opgeschreven. Ik keek de brief zonet nog even na, en inderdaad een foutje: Home was Amerikaans-Schots en niet Amerikaans-Engels. In elk geval: ik stem graag in met plaatsing van de tekst op uw website, maar ik zou deze liefst eerst nog aan het keurende oog onderwerpen van mijn collega in dit project, de heer A.P. Dekker. Ik zal u dan zo spoedig mogelijk hierover bericht geven. Inmiddels vindt u de bijgaande brief wellicht interessant, en misschien interessant genoeg om hem op uw website te plaatsen. In dat laatste geval ga ik daarmee akkoord. Als u ook de naam van mijn compagnon A.P. Dekker noemt, ben ik u zeer erkentelijk. (Hier button brief aan Multatuli) De brief bevindt zich in het archief van de vereniging Oromase in de Koninklijke Bibliotheek en is aan de leden van de vereniging gericht. Hierin maakt Riko gewag van een brief die hij schreef aan Multatuli, een brief die ik helaas niet heb kunnen terugvinden. Of Multatuli ooit terugschreef weet ik ook niet, maar het bewijst dat schuchterheid ten opzichte van bekende Nederlanders Riko volledig vreemd was. De andere personen in de brief zijn de schrijver Justus van Maurik (1846-1904), mevrouw Sanders, waarvan ik weinig weet, en de puissant rijke rentenier Johannes Nicolaas Tiedeman Martheze (1821-1888). Met vriendelijke groet, Coen (C.A.) Ackers [Linksboven bijgeschreven:] 264ste vergadering 's Hage 13/4 - 75. Mijne heeren! Naar aanleiding van een brief die ik aan Multatuli gericht heb, ga ik heden avond zijne voordracht hooren om te weten of hij in verband tot dien brief eventueel iets loslaat. - Zoodra de lezing (die zoolang niet duren zal) gedaan is, kom ik in Oromase en hoop daar dan nog een paar vrienden te vinden - Mocht de vergadering vr mijne komst worden gesloten (wat zeer mogelijk is) dan onderwerp ik de heeren het denkbeeld om de vergadering van Dinsdag a.s. te vervroegen op Zondag a.s, als de zaal dan verkrijgbaar is - Ziethier waarom. De Heer Tiedeman is hier, en zou gaarne de heeren eens leeren kennen - Zondag zullen van Maurik en Mevr Sanders tegenwoordig kunnen zijn, de eerste als medium en ook als imitateur van manifestatien (niet onaardig in beide qualiteiten) de laatste U bekend - Z zou Tiedeman iets kunnen zien, en wellicht ook wij een aardigen avond kunnen hebben - Denk er over en neem Uwe beslissing die ik dan wel hoor. v Maurik kan 't best Zondag en Tiedeman ook. Tot straks t.a.v. A.J. Riko