Samengesteld door C.A. Ackers en A.P. Dekker
versie 13 juli 2002  
ReeksTitelUitgeverijOpmerking
Positief spiritualisme. I. Eene Wonderhistorie Amsterdam, G. Theod. Bom, 1872 UvA, KB
Positief spiritualisme. II. Dwaze Tegenstand Amsterdam, G. Theod. Bom, 1872 UvA, KB
Positief spiritualisme. III. Geheimzinnige Feiten Amsterdam, G. Theod. Bom, 1872 UvA, KB
  Louise Lateau van Bois d'Haine 's-Gravenhage, 1872  
  Artikel in de Nieuwe Arnhemse Courant Arnhem, 8 oktober 1872  
  Artikel in het Studentenweekblad 4 november 1872
Positief spiritualisme. IV Regelen voor het onderzoek Amsterdam, G. Theod. Bom, 1873 UvA, KB
  Het Medium Mr. Ch.E. Williams in Nederland, bijzonderheden over de Haagsche moordhistorie, eene lopende rekening. 's-Gravenhage, Kraft, 1874M UvA, KB
  Eene Belediging, een zelfmoord en eene begrafenis, open brief aan Dr. L.S.P. Meijboom 's-Gravenhage, Kraft, 1874 UvA, KB
  Een Arnhemsch Demasqué 's-Gravenhage, IJkema, 1875 UvA, KB
  Ons rijk Suriname: schetsen voor Nederland: volk, zijn handel en nijverheid 1883 KB
  Humbug en ernst M.J. van der Loeff, Enschede, 1886 UvA
  Louise Lateau en andere mystieken, met afbeeldingen en volledige lijst van de gestigmatiseerden van 1186 tot op onze dagen. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1891. UvA, KB
  Handboek ter beoefening van het magnetisme, het hypnotisme, de suggestie, biologie en aanverwante vakken 's-Gravenhage: C.H. Susan Jr, 1891. UvA, KB
  Lourdes in het licht der nieuwere wetenschap 's Hertogenbosch: G. Mosmans Sr., 1895  
  "Theosofisch dilemma" in Het Toekomstig Leven 1906, 308 e.v.  
 ; Het onderzoek van spiritualistische verschijnselen en vreemde feiten, met negen afbeeldingen en eene inleiding van Marcellus Emants 's-Gravenhage, Belinfante, 1907. UvA, KB
  Het glanstijdperk van het koninklijk paleis op den Kneuterdijk te 's Gravenhage onder de regeering van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna, in: Die Haghe, Bijdragen en mededeelingen. 's Gravenhage: Mouton, 1907 KB

Tijdschriften onder redactie van A.J. Riko

ReeksTitelUitgeverijOpmerking
Haagsche Visioenen Physiologische en Critische beschouwingen over personen en toestanden, door Hagensus (door Die Haghe vereenzelvigd met A.J. Riko) 's Gravenhage: W. Cremer, 1888 7 nummers (in KB enkel nrs 6 en 7)
Sphinx tijdingen tot de studie van het menschenraadsel en der psychische wetenschappen, magnetisme, spiritualisme, suggestie, hypnotisme, biologie. Rotterdam, 1893.